Nhiệm vụ cắm trại trong hợp nhất rồng (Giải thích) (05.23.24)

nhiệm vụ trại hợp nhất rồng

Nhiệm vụ trại trong hợp nhất rồng! là một chút nội dung phụ mà người chơi có thể sử dụng để giải lao khỏi trò chơi thú vị thông thường. Những nhiệm vụ này có thể được tìm thấy trong trại chính của người chơi. Có 3 loại nhiệm vụ trại khác nhau trong trò chơi. Tất cả ba loại này sẽ có sẵn để lựa chọn bất cứ lúc nào trong trại.

Ba loại nhiệm vụ trại khác nhau này được gọi là nhiệm vụ hành động, nhiệm vụ sáng tạo và nhiệm vụ phát triển. Tất cả chúng đều được thể hiện bằng cách sử dụng 3 ngôi sao trống và người chơi có thể tìm hiểu thêm thông tin về chúng bằng cách chạm vào những ngôi sao này. Mỗi nhiệm vụ này đều có những mục tiêu và phần thưởng riêng biệt. Người chơi có thể chọn hoàn thành các nhiệm vụ này hoặc bỏ qua để nhận một lượng ngọc rồng cụ thể.

Một số nhiệm vụ cắm trại cung cấp phần thưởng có thể được coi là phần nào hữu ích, đó là lý do tại sao bạn sẽ muốn chơi một số trong số này trong thời gian rảnh rỗi của riêng bạn. Chỉ cần sử dụng hướng dẫn được cung cấp bên dưới nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các nhiệm vụ này và cách bạn có thể chơi chúng.

Nhiệm vụ cắm trại trong Merge Dragons!

Có tổng cộng 390 nhiệm vụ cắm trại trong Merge Dragons! cho đến nay. Tất cả những thứ này nằm rải rác thành 104 nhiệm vụ phát triển, 162 nhiệm vụ hành động và 124 nhiệm vụ sáng tạo. Nói về tất cả các loại nhiệm vụ khác nhau này, hãy xem phần bên dưới để tìm hiểu thêm về từng loại trong ba loại nhiệm vụ và điều gì làm cho chúng khác biệt.

Nhiệm vụ rực rỡ

Các nhiệm vụ rực rỡ chủ yếu xoay quanh việc chữa lành vùng đất, đây là một trong những mục tiêu chính trong tất cả Merge Dragons! Bạn sẽ phải chữa lành vùng đất ở hầu hết các cấp và để thưởng một số phần thưởng nhất định, trong khi bạn cũng cần phải làm điều đó để hoàn thành các nhiệm vụ hay. Người chơi cũng có thể hoàn thành các nhiệm vụ này bằng cách mở rương trứng rồng và cướp quả cầu.

Người chơi có thể nhận được cả hai điều này bằng cách chơi trò chơi và hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Rương trứng rồng có thể được yêu cầu do hoàn thành cấp độ hoặc thu hoạch một số đồ vật nhất định. Hợp nhất các đối tượng cũng có thể cấp cho bạn một trong nhiều loại rương trứng rồng khác nhau. Tương tự đối với các quả cầu loot, người chơi có thể nhận được bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau trong trò chơi.

Cuối cùng, người chơi cũng có thể hoàn thành một số Nhiệm vụ rực rỡ này bằng cách để hạt giống phát triển. Có tổng cộng 7 loại hạt khác nhau trong trò chơi. Loại hạt giống bạn cần trồng sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ phát triển cụ thể mà bạn đang thực hiện. Giống như hầu hết những thứ khác, người chơi sẽ có thể phát triển các mặt này bằng cách hoàn thành các mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như hợp nhất.

Nhiệm vụ hành động


Video youtube.: Nhiệm vụ cắm trại trong hợp nhất rồng (Giải thích)

05, 2024