Thể loại->máy tính:

Cách tối ưu hóa Windows cho trò chơi

Bạn đang tự hỏi liệu bạn có thể điều chỉnh PC của mình để phù hợp với việc chơi game ngay cả khi nó chỉ được trang bị các yêu cầu phần cứng tối thiểu không? Bạn may mắn! Có một số cách bạn có thể tối ưu hóa Windows để chơi game và biến năm 2018 trở thành năm bạn làm chủ trò chơi của mình. Một tro...